Mac-Data-Recovery Logo

Mac Photoshop File Recovery: Khôi phục tệp PSD chưa lưu / đã xóa trên máy Mac

/ Posted by Rlslee to Phục hồi dữ liệu >>

Tóm tắt

Có thể khôi phục tệp Photoshop chưa được lưu trên máy Mac không? Tôi vô tình xóa các tập tin Photoshop, làm thế nào để khôi phục các tập tin Photoshop đã bị xóa trên Mac? Để khôi phục các tệp Photoshop chưa được lưu, bị xóa hoặc bị mất, chúng tôi muốn giới thiệu Mac Any Data Recovery Pro, một chương trình Phục hồi Tệp Mac Photoshop chuyên nghiệp có thể khôi phục dữ liệu bị mất của bạn, bất kể lý do mất tệp Photoshop là gì. Hãy tiếp tục đọc và làm theo giải pháp được cung cấp, bạn sẽ học được cách khôi phục hiệu quả các tệp Photoshop trên Mac.

Phần mềm khôi phục tệp Photoshop dành cho Mac

Thông thường, người dùng Mac có thể thử 3 cách miễn phí để khôi phục tệp Photoshop trên máy Mac: khôi phục tệp Photoshop chưa lưu trên máy Mac từ Vị trí lưu tự động, khôi phục tệp Photoshop chưa lưu từ tệp Photoshop Temp trên máy Mac và khôi phục Phiên bản trước từ Time Machine Backup trên máy Mac. Nếu các phương pháp trên vẫn không hiệu quả, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng phần mềm của bên thứ ba để nhanh chóng khôi phục các tệp PSD chưa lưu / xóa / bị mất trên Mac. Mac Any Data Recovery Pro là công cụ Mac Photoshop File Recovery hàng đầu có thể khôi phục các tệp PSD trong các tình huống mất tệp Photoshop khác nhau, chẳng hạn như sự cố đĩa cứng, xóa tệp Photoshop vô tình, hệ thống bị tắt trước khi lưu tệp PSD, không sử dụng được tính năng Tự động lưu , Máy tính Mac bị tắt đột ngột do mất điện, v.v.

3 bước: Cách khôi phục các tệp Photoshop chưa được lưu / đã xóa / bị mất trên máy Mac

Tải xuống miễn phí Dành cho macOS 10.6 trở lên

Bước 1: Tải xuống, cài đặt và khởi chạy công cụ khôi phục tệp Photoshop tốt nhất trên máy Mac. Từ cửa sổ chính, chỉ chọn "Khôi phục Hình ảnh" và bỏ chọn các loại tệp khác. Nhấp vào nút Bắt đầu.

Bước 2: Chọn vị trí từ đó các tệp Photoshop của bạn bị xóa hoặc biến mất và nhấp vào nút Quét.

Bước 3: Nhấp vào nút Khôi phục để lưu các tệp Photoshop trở lại máy Mac của bạn.