Mac-Data-Recovery Logo

Điều khoản & amp; Điều kiện

Mac-Data-Recovery cung cấp thông tin và sản phẩm cho bạn trên trang web này, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Mac-Data-Recovery có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục trong pháp luật và công bằng cho bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Mac-Data-Recovery có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục trong pháp luật và công bằng cho bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Bạn có thể xem tất cả các thông tin có sẵn trên trang web trừ khi được quy định khác. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu bởi Mac-Data-Recovery. Có thể có những nguy hiểm cố hữu trong việc sử dụng Phần mềm có sẵn để tải xuống từ trang web này. Tải xuống và sử dụng Phần mềm được điều chỉnh theo thỏa thuận cấp phép người dùng cuối được bao gồm hoặc kèm theo Phần mềm.

HÌNH ẢNH

Tất cả logo, màn hình giật gân, tiêu đề trang, hình ảnh và đồ họa được hiển thị trên trang web này (gọi chung là "Nhãn hiệu") thuộc sở hữu của Mac-Data-Recovery hoặc nhà cung cấp của nó. Trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, việc tải xuống, sử dụng, trích xuất, sao chép, truyền, hiển thị, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ Nhãn hiệu nào dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Mac-Data-Recovery đều bị cấm.

BẢN QUYỀN

The information on this Website (including without limitation, text, graphics, images, logos, sounds and software) is protected by copyright: Copyright @ Mac-Data-Recovery. All Rights Reserved. All the Copyright of the information on this Website is owned by Mac-Data-Recovery or its suppliers and is protected by copyright laws of United Kingdom. Except as specifically permitted herein, all the information on this website shall not be copied, reproduced, extracted, distributed, transmitted, displayed, published, adapted, or dealt with in any form or by any means or in any media without the prior written permission of Mac-Data-Recovery. You may not alter or remove any copyright notice that Mac-Data-Recovery included in any part of the website and Software.

THƯƠNG HIỆU

Các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ ("Nhãn hiệu") được hiển thị trên Trang web này là tài sản của Mac-Data-Recovery, người cấp phép của nó và / hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng Nhãn hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Mac-Data-Recovery hoặc các bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu đó.

THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu nào được gửi tới Mac-Data-Recovery, bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với các câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào về Phần mềm, Trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác của Mac-Data-Recovery (" Phản hồi "), sẽ được coi là không bảo mật. Mac-Data-Recovery sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, trưng bày, hiển thị, chuyển đổi, tạo tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không bị giới hạn và sẽ được miễn phí để sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp Phản hồi đó.

Giá sản phẩm của Mac-Data-Recovery

Yêu cầu Báo giá có thể được gửi tới Mac-Data-Recovery bằng e-mail hoặc qua các mẫu web. Mac-Data-Recovery sẽ phát hành báo giá bằng văn bản cho bạn dựa trên giá hiện tại và tính khả dụng.

Mac-Data-Recovery sẽ liệt kê giá của giấy phép, nâng cấp sản phẩm và bảo đảm phần mềm trên trang web. Giá cả và sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Nâng cấp phiên bản có thể yêu cầu bằng chứng mua phần mềm đủ điều kiện. Tất cả giá phải chịu thuế bán hàng hoặc thuế giá trị gia tăng. Tất cả giá cả và tính sẵn sàng có thể thay đổi trừ khi được thỏa thuận thông qua Xác nhận đơn hàng ràng buộc hoặc Hợp đồng được ký bởi cả hai bên.

Mac-Data-Recovery có quyền hủy các đơn đặt hàng / yêu cầu liên quan đến việc ngừng hoặc không có sản phẩm và chương trình khuyến mãi, và sửa trang web này bất cứ lúc nào, bao gồm cả lỗi về giá.

Liên kết với bên thứ ba

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NHƯ VẬY" KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN BẤT KIND LOẠI NÀO. MAC-DỮ LIỆU-THU HỒI TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI, ĐẾN TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI, ĐẾN VIỆC TUYỆT VỜI HOÀN TOÀN ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, TẤT CẢ CÁC ĐẠI DIỆN, TÌM HIỂU, TUYỆT ĐỐI, ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO HOẶC KHÔNG TẠO.

Trách nhiệm hữu hạn

Mac-Data-Recovery cũng như bất kỳ chi nhánh, công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc đại diện nào khác của Mac đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả, trừng phạt và / hoặc mẫu mực nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu và / hoặc mất doanh nghiệp, liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc phụ thuộc vào nội dung trong tài liệu này, ngay cả khi Mac-Data-Recovery được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.

ĐỘC LẬP

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Mac-Data-Recovery, các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh ra khỏi hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này không đúng cách hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của tài liệu này.

Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng truy cập Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được giúp đỡ. Cảm ơn bạn.