Mac-Data-Recovery Logo

Hướng dẫn sử dụng phục hồi dữ liệu ổ đĩa bút miễn phí Mac

Hướng dẫn ba bước đơn giản này hướng dẫn bạn cách khôi phục các tệp đã xóa từ các ổ Pen trên Mac.

Làm thế nào nó hoạt động

 • 1
  Tải xuống, cài đặt, khởi chạy

  Kết nối ổ đĩa Pen với Mac và chạy phần mềm.

 • 2
  Chọn và quét

  Chọn Ổ đĩa bút trong Thiết bị bên ngoài và nhấp vào Quét.

 • 3
  Khôi phục tệp từ USB

  Chọn dữ liệu của bạn và nhấp vào nút "Phục hồi" và lưu tệp.

Giải pháp phục hồi dữ liệu Pen Drive

Cách khôi phục các tệp đã bị xóa hoặc bị mất từ Pen Drive trên máy Mac

3 cách sửa chữa lỗi ổ đĩa bút: Phục hồi ổ đĩa và ổ đĩa trên máy Mac