Mac-Data-Recovery Logo

Zasady i Warunki

Mac-Data-Recovery udostępnia informacje i produkty na tej stronie internetowej, z zastrzeżeniem poniższych warunków. Uzyskując dostęp do tej strony, zgadzasz się na te warunki. Mac-Data-Recovery zastrzega sobie prawo do poszukiwania wszelkich środków prawnych i słusznych za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków. Uzyskując dostęp do tej strony, zgadzasz się na te warunki. Mac-Data-Recovery zastrzega sobie prawo do poszukiwania wszelkich środków prawnych i słusznych za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków. Możesz przeglądać wszystkie informacje dostępne na stronie, chyba że podano inaczej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Mac-Data-Recovery. Korzystanie z Oprogramowania, które można pobrać z tej strony internetowej, może wiązać się z nieodłącznymi zagrożeniami. Pobieranie i korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do Oprogramowania lub dołączonej do niego.

OBRAZY

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane na tej stronie (łącznie "Marks") są własnością Mac-Data-Recovery lub jego dostawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, pobieranie, używanie, wydobywanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Mac-Data-Recovery jest zabronione.

PRAWO AUTORSKIE

Informacje na tej stronie (w tym między innymi tekst, grafika, obrazy, logo, dźwięki i oprogramowanie) są chronione prawem autorskim: Copyright @ Mac-Data-Recovery. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie do informacji na tej stronie są własnością Mac-Data-Recovery lub jego dostawców i są chronione prawem autorskim Wielkiej Brytanii. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, wszystkie informacje na tej stronie nie mogą być kopiowane, reprodukowane, wydobywane, rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane, adaptowane lub przetwarzane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek medium bez uprzedniej pisemnej zgody odzyskiwania danych Mac. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich zawartych w Mac-Data-Recovery zawartych w jakiejkolwiek części witryny i Oprogramowania.

ZNAK TOWAROWY

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ("Znaki") wyświetlane w tej Witrynie są własnością firmy Mac-Data-Recovery, jej licencjodawców i / lub innych stron trzecich. Nie wolno używać Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Mac-Data-Recovery lub takich osób trzecich, które mogą być właścicielami Znaków.

TWÓJ KOMENTARZ

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do Mac-Data-Recovery, w tym między innymi pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, niniejszej Witryny lub innych produktów, programów lub usług Mac-Data- Odzyskiwanie ("Opinia") uznaje się za niepoufne. Mac-Data-Recovery nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać opinie innym bez ograniczeń i jest bezpłatne wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich opiniach w jakimkolwiek celu, w tym, ale nie ograniczając się do opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów zawierających takie opinie.

Ceny produktów Mac-Data-Recovery

Wnioski o wycenę można wysyłać na Mac-Data-Recovery pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularzy internetowych. Mac-Data-Recovery wystawi Ci pisemne oferty na podstawie aktualnych cen i dostępności.

Mac-Data-Recovery wyświetli listę cen licencji, aktualizacji produktów i oprogramowania na stronie internetowej. Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualizacje wersji mogą wymagać dowodu zakupu kwalifikującego się oprogramowania. Wszystkie ceny podlegają obowiązującym podatkom od sprzedaży lub wartości dodanej. Wszystkie ceny i dostępność mogą ulec zmianie, chyba że zostanie to uzgodnione w wiążącym Potwierdzeniu Zamówienia lub Umowie podpisanej przez obie strony.

Mac-Data-Recovery zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień / wniosków związanych z zaprzestaniem lub niedostępnością produktów i promocji oraz do poprawienia tej strony w dowolnym momencie, w tym błędów cenowych.

Linki do stron trzecich

ALL INFORMATION PROVIDED ON THIS WEBSITE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND. MAC-DATA-RECOVERY HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHER WARRANTIES, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Mac-Data-Recovery, ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych, filii, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne i / lub przykładne szkody, w tym między innymi , utrata zysków lub przychodów, utrata danych i / lub utrata działalności, w związku z niniejszą stroną internetową lub użycie lub niemożność korzystania z tej strony internetowej lub poleganie na treściach zawartych w niniejszej witrynie, nawet jeśli zaleca się odzyskiwanie danych Mac-Data o możliwości takich szkód.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i chronić Mac-Data-Recovery, jego podmioty stowarzyszone i ich urzędników, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym adwokatami ". opłaty, wynikające z lub w związku z niewłaściwym korzystaniem z tej strony internetowej lub naruszeniem warunków niniejszej umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań odwiedź nasze Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy. Dziękuję.